Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İnkişafetdirici Çalışmaların Didaktik Funksiyaları

Matematiksel gelişim sorunları aşağıdakileri içerir: Öğrenciler, gözlemleyebilmeli, karşılaştırabilmeli, bağımsız sonuçlar üretebilmeli, olası çözüm yollarını bulabilmeli, kendi fikirlerini haklı çıkarabilmeli ve belirli yasaları ayırt edebilmelidir. Bu tür çalışmaların didaktik işlevlerini incelemek önemlidir, çünkü matematiksel oyunlar ve eğlenceli çalışmalar eğitimin verimliliğini arttırmada büyük potansiyel oluşturur. Matematik eğitiminde geliştirilen, didaktik işlevlerine göre gruplara ayrılır: 1. Bilginin temelini oluşturan çalışmalar. 2. Bilginin uygulanması üzerine çalışmalar. 3. Öğrencilerin matematiksel görünümünü desteklemeye çalışın. Gelişimsel çalışmanın etkin bir şekilde uygulanması için, eğlence, ilgi, inisiyatif, bağımsızlık, öğrencilerin fikrini ifade etme yeteneği, gerekçelendirme, sonuç çıkarma ve benzeri konulardaki pagagic önemi dikkate almak gerektiğine dikkat edilmelidir. Gelişimsel çalışmayı geliştirmenin asıl amacı sadece öğrencilerin düşünmeye katılmasını sağlamak değil, aynı zamanda bağımsızlıklarını ve düşünmelerini geliştirmelerini teşvik etmektir. Öğrencilerin karamsarlıklarını ve tüm öğrenme sürecinde dikkatlerini önlemek için sistemik yaklaşımları kullanmak gerekir. Şu anda, en memnun öğrenci, daha aktif ve artan ilgi olur. Uygulama, öğrencilerin eğlence açısından sözel etkinliklerle daha fazla ilgilendiklerini göstermektedir. En zor (standart ve standart olmayan) çalışmaların bazılarını çözme konusundaki ilgileri aynı değildir. Bu nedenle, bu etkinliklerden yararlanmanın öğrencilerin çıkarları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Matematiksel öğretim becerilerini kullanırken yüksek düzeyde öğrencilerin bilgi, beceri ve alışkanlıkları için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeniz önerilir: 1. İlköğretim dersleri için yapılacak gelişim çalışmaları cebir ve geometri öğretim planına uygun olarak seçilmelidir; 2. Gelişim faaliyetlerinin yeri ve zamanı kurs sırasında tanımlanmalıdır; 3. Çözülecek gelişimsel çalışma, öğrencilerin matematiksel bilgi düzeyine uygun olacaktır; 4. Gelişimsel çalışmanın içeriği yeterince çeşitlendirilmelidir; 5. Rasyonel kararlar etkili kullanılmalıdır; 6. Gelişimsel çalışmanın içeriği gerçek hayattan alınmalıdır; 7. Geliştirme çalışmasının amacı açık, açık ve özlü olmalıdır; 8. Geliştirme çalışması sorunu açık, net ve içeriğine özgü olmalıdır; 9. Öğrencilerin gelişimsel meseleleri ele almadaki aktif katılımlarının izlenmesine özel dikkat gösterilmelidir; 10. Gelişimsel sorunların doğrulanması geciktirilmemelidir; 11. Öğrencilerin gelişim çalışmalarını teşvik etme sürecinde edindikleri bilgiler, derste ve evde bağımsız çalışmalarına yardımcı olmalıdır.Keywords
inkişafetdirici məsələlər, didaktik funksiyalar, sutka, gün, parça

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri