Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Karate Sporunun Çocukların Okul Başarısı ve Kişilerarası İletişimdeki Olumlu Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Spor insanın eğlenmek, sağlıklı kalmak, serbest zamanlarını değerlendirmek, sosyalleşmek, yaşamla mücadele etmek gibi birçok amaçla yapılmaktadır. Spor dallarından biri olan karate sporu da bu amaçla yapılan, selamla başlayıp selamla biten, içinde saygı, sevgi, disiplin kavramlarını barındıran, felsefesini günümüze kadar koruyan bir spor dalıdır. Sporun gerek okul hayatında gerekse sosyal hayatta olumlu birçok etkisi olduğu bilinmektedir. Araştırmada, karate sporuna yeni başlayan, 7-10 yaş aralığındaki çocukların, spora başladıktan sonraki süreçte okuldaki başarı durumu ve kişilerarası iletişimdeki olumlu gelişimleri incelenmiştir. Basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen, karate sporuna yeni başlamış, 7-10 yaş aralığında, 10 çocuğun ebeveynleriyle nitel araştırma tekniği kullanılarak araştırma tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında, çocukların ebeveynleri tarafından, 3 soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda, çocukların karate sporu sayesinde, okuldaki başarılarının daha da arttığı, kendilerini daha kolay ifade ettikleri, çekingenliklerinin azaldığı sonuçlarına varılmıştır.Keywords
Spor, Karate, İletişim, Kişilerarası İletişim.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri