Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


«Қазақ Аруының» Этно-Шейиттік Базасы Қазақстан Мемлекеттік Әйелдері Оқытушыларының Университетіне Арналған Арнайы Курс Оқыту

Автор Қазақстандағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде «Қазақ аруы» арнайы курсын оқытудың маңызы этнопедагогикалық негіздері және оның әлеуметтендірушілік мүмкіндіктерін мақаласына арқау етеді. Мақалада қыз тәрбиесіне қатысты ұғымдардың анықтамалары мен негіздемелері қарастырылып, арнайы курстың мазмұнын құрайтын негізгі компоненттері, оны қамтыған мәселелері көрсетілген. «Ұлы қазақ даласында өткен тарихи дара тұлға-арулар» бағдарламасы ұлы дала тарихында өткен қазақ қыздары: қол бастаған көсемдеріміз бен елжанды батыр арулардың, ұрпағының болашағын ойлаған аналарымыз бен кемеңгер әжелеріміздің, махаббатқа тұрақты, сезімі асқақ асыл жандардың өмірі мен жеке-дара қасиеттерін оқып-үйрену, дәріптеу, өміріне үлгі тұтуды арқау етеді. Бұл бағдарлама қазақ аруларының білім-білік дағдыларын төмендегіше қарастырады. Білімділік дағдысы: қазақ даласында өткен тарихи дара тұлғалардың өмірімен оқып танысады; жеке-дара қасиеттері мен ерекшеліктерін оқып-талдауды меңгереді; адами абзал қасиеттерінің моделін жасай біледі. Біліктілік дағдысы: тарихта өткен дара тұлға әйелдер бейнесін дәріптеуді меңгерген; аналар мен арулардың абзал қасиетін бойына сіңірген; қолбасшылық, ел басқару, қайраткерлік, батырлық сияқты елжандылық рухты тудырушы күштерді бағалайды; әйелдер бойындағы асыл сапалар мен пенделік қасиеттерді сараптай біледі. «Дәстүрлі отбасы тәрбиесі» бағдарламасы арқылы отбасы тәрбиесінің бүгіні мен болашағын этнопедагогикалық білім мен тәжірибе тұрғысынан игерту мақсатында студент-қыздарға тәрбиенің негізгі көзі – отбасы екендігін және оған қатысты факторлар мен қазақ қызының рөлін ұғындырып, ұлттық тәрбиенің өзекті мәселелеріне баса көңіл бөлінеді. Аталмыш бағдарламаны оқып-үйрену барысында білім, білік дағдылары қалыптасады. Білімділік дағдысы: отбасы педагогикасы, ана педагогикасы, әке педагогикасы тұрғысында ғылыми-теориялық білім игеру; отбасы мен неке мәселесіне қатысты заңдар, тарихи негіздердің ұлттық ерекшеліктерге, ұлттың ұрпақ тәрбиесіне арқау болатын аспектілерін оқып-үйрену; қазақ отбасының тұрмыстық деңгейден қоғамдық деңгейге дейінгі тәрбие түрлерінен: келін тәрбиесі, құрсақ тәрбиесі, қыз бала тәрбиесі, ер бала тәрбиесі, тек тәрбиесі т.б. дәрістену; болашақ ұстаз ретінде ата-анамен жұмыс істеу түрлері мен әдіс-тәсілдерін, отбасы мүшелерінің этноәлеуметтік рөлдерін анықтау, құқықтық мүмкіндігін білу. Біліктілік дағдысы: қазақ этнопедагогикасы дәстүрлерінің әлеуметтік-педагогикалық мәнін зерттеп, өмір сүру дағдыларына ендіру; отбасылық өмірдің қыр-сырына даярлық: әлеуметтік рөлдерге бейімділік, сапалық мінез-құлыққа сай нормаларды меңгеру, ынтымақ-ымыра сақтаушылық, отбасы мүшелеріне құрмет, парыз өтеуге адалдық; неке салтының отбасылық ата-әке, ана-ене салты арқылы әдет-ғұрыптардың, дәстүрлердің құнды мұраттарын қоғамдағы әлеуметтік өмір салтына ұластыра білу.Keywords
girl, beauty, girl education, course "Kazakh aruy",References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri