Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Vernaküler Mimari Bağlamında Gölcük Yazlık Ilıcası Turizm Yapıları

Vernaküler mimarlık en genel tanımıyla yöresel ihtiyaçlardan kaynaklanan ve yapımda o yöreye özgü malzemelerin kullanıldığı bir mimarlık türü olarak bilinmektedir. Yer aldığı bölgenin iklimi, topografyası, coğrafyası, yaşam biçimi ve kültürüyle bütünleşen Vernaküler mimari yapılar, bizlere tarihsel bir mirasa ilişkin karakteristik özellikler sunarak geçmişin izlerini gözler önüne sermekte ve kuşaklar arasında bir kültür köprüsü vazifesi üstlenmektedir. Vernaküler mimarlığın her türlü biçimi, yerel sosyo- kültürel değerleri, bunları üreten kültürlerin yaşam biçimlerini, yerel kimliğini, yöresel yapım teknik ve gelenekleri içerirler. Yok olması durumunda, bir daha geri gelmesi mümkün olmayan bu kültür mirasının iyi belgelenmesi, korunması ve yaşatılması gerekmektedir. Bu eserleri ve içinde bulundukları tarihi çevreleri özgün biçimleriyle korumak, toplumun geçmişiyle olan bağlantısını ve ilişkisini canlı tutmak, onların tarihsel işlevlerinin sürdürülebilir olması ilkesine bağlıdır. Bu sürdürülebilirliğin sağlayaabilecek yöntemlerden birisi kırsal ve yerel alanlarda yeni yapı projelerini Vernaküler mimarlık ilkeleri doğrultusunda tasarlamakdır. Makalenin konusu, Gölcük Yazlık mahallesindeki tarihi Roma Ilıcası ve Hamamı'nın çevresinde İsmet Osmanoğlu tarafından tasarlanan yapılardan oluşan turizm kompleksidir. Sağlık ve kültür turizmine katkı sağlaması için eski ılıcanın çevresinde ve onun işlevine uygun olarak yapılan bu yeni yapıların, sürdürülebilir mimariyi de içinde barındırdığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmada konu olan yapı topluluğunun, Vernaküler mimarlık ilke ve ölçütlerini karşılayıp karşılamadığı sorusuna cevap aranmaktadır.Keywords
Vernaküler Mimari, Gölcük Yazlık Roma Ilıcası, Kültürel Miras, Turizm Yapıları,

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri