Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Fabl, Kimlik ve Kültür İlişkisi

Özet İnsanın zaman içinde oluşturduğu, ürettiği ve nesilden nesile aktardığı her türlü değerler kültürü oluşturmuştur. Ekmek, yetiştirmek gibi sözlük anlamları olan kültür, çeşitli disiplinlere göre çok farklı tanımlansa da, en genel anlamıyla, ait olduğu toplumun yarattığı maddî ve manevi bütün unsurlardır.(Yöre:2012) Aynı zamanda kültür, öğelerin, davranışların, düşünce ve duyguların sembollere dayalı bir örgütlenme şeklidir. Bu her bireyce aynı anlamlara gelen semboller ise kültür kodudur. Bu kodlar eğitim, pazarlama ve iş dünyasında önemli bir yer tutmakla beraber insanın kendi kişiliğini, çevresini, ülkesini ve dünyayı tanımasına kaynaklık eder. Her toplumun kendi kültürü vardır ve kültürün yükselmesi, ilerlemesi ve gelişmesi medeniyetin doğuşunu sağlar. İnsanoğlu gelişme ve ilerleme göstererek hayatta kalma ve varlığını sürdürme savaşındaki başarısını, kültürel bir varlık oluşuna yani öğrendiklerini birikiminde saklayıp yeni nesillere aktarma yeteneğine bağlıdır(Güvenç, 2002). Kültür, milletin geleceğe taşınan yegane imzasıdır. Kültür iki dokudan oluşur. Birinci doku kemik dokudur, ikinci dokusu ise kıkırdak dokudur. Kemik doku asla bozulmamalıdır. Onlar milletlerin yüzyıllar boyunca birikmiş değer yargılarıdır. İkinci doku olan kıkırdak doku ise sürekli güncellenmelidir. Örneğin saygı asla değişmemeli ama saygının nerede nasıl kullanacağı üzerinde çağa yönelik sürekli değişmeler yapılmalıdır. Bunu güncellemediğimiz sürece kültür kaybına, kültür yozlaşmasına uğrarız. Böylesi çalışmalar devlet ve eğitim politikalarının içinde yer almalıdır. Beydaba’nın Kelile ve Dimne’ sindeki fabllarda hayvan sembollerinde karakterize edilen kodlar tespit edilmeye çalışıldı.Keywords
fabl, kimlik, kültür

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri