Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A Grubu Seyahat Acentesi Yöneticilerinin İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerine Bakışları: Konya İli Araştırması

Gelişen ve edinilmesi kolaylaşan iletişim teknolojileri, her geçen yıl artan uluslararası serbest ticaret ve dış kaynak kullanımı gibi nedenler sonucu yaşanan küreselleşme, yüksek rekabetin olduğu pazarlar ve beklentileri sürekli farklılaşan tüketiciler ortaya çıkmıştır. Bu şartlar içerisinde rekabet etmek zorunda kalan işletmelerin pazarlama fonksiyonu geleneksel pazarlama yaklaşımı kapsamında yetersiz kalabilmektedir. Müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmayı, bu ilişkileri geliştirmeyi ve sürdürmeyi içeren ilişkisel pazarlama kavramı işletmelerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamasında ve pazarda rekabet avantajı elde edebilmesinde önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, hizmet üreten bir sektör olan turizm sektörünün en önemli dağıtıcı ve düzenleyici aktörlerinden birisi olarak kabul edilen seyahat acentelerinin kullanmış oldukları ilişkisel pazarlama uygulamalarının etkilerini ortaya koymaktır. Seyahat acentelerinde ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Konya ilinde faaliyet gösteren 96 seyahat acentesi çalışanına yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, acente çalışanlarının satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında uygulamış oldukları ilişkisel pazarlama uygulamalarının olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
İlişkisel Pazarlama, Müşteri İlişkileri , Seyahat Acenteleri

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri