Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sosyal İnovasyon Olgusunun Kavramsal Analizi ve İşletmelerin Sosyal İnovasyon Uygulamaları

Günümüzde değişen yaşam koşulları ile birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda birçok sorun yaşanmaktadır. Ülkelerin ve toplumların söz konusu sorunlara çözüm bulmasında ve ihtiyaçlarının giderilmesinde sosyal inovasyon önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. İnovasyonun özel bir türü olan sosyal inovasyonun temel amacı sosyal refahı sağlayarak bireylerin ve toplumların yaşam kalitesini arttırmaktır. Özellikle küreselleşen Dünyada sosyal konularda yaşanan sorunların çeşitliliği arttıkça sosyal inovasyon uygulamalarına duyulan gereksinimlerde artmaktadır. Giderek çeşitlilik gösteren sosyal sorunlara karşı çözüm bulmada, tek bir uygulamanın yeterli olmadığı ve farklı inovatif yaklaşımların kullanılması gerektiği kabul edilmektedir. Bu nedenle sosyal inovasyon uygulamaları daha önemli hale gelmektedir. Sosyal inovasyonun artan bu önemi doğrultusunda, çalışmanın amacı sosyal inovasyon kavramını açıklamak ve Türkiye’de işletmeler tarafından hayata geçirilen sosyal inovasyon uygulamalarını incelemektir. Böylelikle farklı temalarda gerçekleştirilen sosyal inovasyon uygulamalarının benzer sorunlar yaşayan toplumlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, gerçekleştirilen sosyal inovasyon uygulamalarının toplumsal sorunlara çözüm üretmesinin ve toplumsal ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra önemli ölçüde toplumsal farkındalığı arttırdığı saptanmıştır.Keywords
İnovasyon, Sosyal İnovasyon, Sosyal İşletmecilik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri