Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ortaokul Öğrencilerinde Üstbilişsel Beceriler, Problem Çözme Kapasitesi ve Öfke Kontrolü ve İfadesi Arasındaki İlişkinin Ebeveynlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi

Üstbiliş bireyin zihinsel süreçlerini anlaması, takip etmesi, değerlendirmesi ve organize etmesidir. Üstbilişten anlama, problem çözme, hafıza, öğrenme gibi zihinsel süreçleri takip etmek ve organize etmek için faydalanılır. Öfke kontrolü ise kişisel olarak farklılık gösterebilen, bireyin diğer bireylerle yaşadığı problemlerde ne derece sakin kalabildiği ve ne derece kendini denetleyebildiğidir. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresi olan ergenlik, bireyin fiziksel, bilişsel ve psikolojik olarak birçok değişim geçirdiği ve asıl kimliğini kazandığı evredir. Ergenlik, kişinin hayatında en çok sorunla yüz yüze geldiği dönemdir ve bu dönemin kendine özgü özellikleri sebebiyle problem çözme süreci karmaşık bir hale gelmektedir. Bu dönemde ergenlerde, yaşa bağlı olarak üstbiliş farkındalıklarında artış olduğu bulunmuştur. Bu araştırma, ergenlik dönemindeki bireylerde problem çözme kapasitesi, üstbiliş ve öfke kontrolünün ilişkisini anlamak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca üstbiliş ile cinsiyet, anne ve babanın eğitim durumu, gelir durumu gibi çeşitli değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması da hedeflenmiştir.Keywords
Ergenlik, Öfke Kontrolü, Üstbiliş, Problem Çözme Becerisi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri