Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ABD'nin Bosna Savaşı'na Yönelik İzlemiş Olduğu Dış Politika Anlayışı: 1992-1995 Yıllarına Ait Genel Bir Değerlendirme

Soğuk Savaş’ın 1991’de sona ermesinin ardından ortaya çıkan tek kutuplu dünya sistemi beklenilenin aksine uluslararası sistemde barış atmosferinin yaşandığı bir süreç olmamıştır. 1990’ların başından 1990’ların sonuna kadar devam eden on yıllık süreç, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin (YSFC) yıkılmasına bağlı olarak ortaya çıkan muazzam güç boşluğunun başta Balkanlar olmak üzere küresel sistemin muhtelif bölgelerinde etnik soykırımlara varan yoğunluklu çatışmalarla farklı aktörler tarafından doldurulmaya çalışıldığı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa, Bosna Savaşı özelinde başta ABD’de olmak üzere uluslararası büyük güçlerin soruna “gönülsüz” yaklaşımları savaşın yıkıcılığını büyük oranda arttırmıştır. Öte yandan, Bosna Savaşı’nı nihayete erdiren Dayton Antlaşması da yine ABD’nin önderliğinde taraflara kabul ettirilmiştir. Bu çalışma, ABD’nin 1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşı’na ilişkin değişen politikalarını bahsi geçen yıllar özelinde tahlil etmeyi amaçlamaktadır.Keywords
Yugoslavya, Bosna Savaşı, ABD, Dış Politika

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri