Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ekogirişimcilik: Ön Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

Günümüzde insanların çevre duyarlılığının artması nedeniyle, girişimciler de mal ve hizmet üretirken çevre unsurunu dikkate almaya başlamışlardır. Böylece girişimcilikten ekogirişimciliğe doğru bir yöneliş başlamıştır. Girişimcilik ve ekoloji kavramlarının birleşmesi ile ortaya çıkan ekogirişimcilik kavramı, girişimcilerin faaliyetlerini yerine getirirken yapmış oldukları bu faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma anlamında kullanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada ekogirişimcilik ile ilgili literatürdeki çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca çevresel bilinç, çevresel duyarlılık ve ekogirişimciliğin güçlü yapısının ekogirişimcilik yönelimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu doğrultuda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Düziçi Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 235 öğrenciden anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri yapılarak, araştırma hipotezleri test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; çevresel bilinç, çevresel duyarlılık ve ekogirişimciliğin güçlü yapısının ekogirişimcilik yönelimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Çevre, Girişimcilik, Ekogirişimcilik.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri