Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Marka Değerleme ve Ölçüm Modelleri

Marka değeri kavramı 1980’li yıllarda şirket ele geçirme ve birleşmeleriyle birlikte önem kazanarak, şirketlerin ilk olarak finans bölümlerine konu olmuştur. Marka değerinin öneminin artmasıyla birlikte birçok kurum ve kişiler bu değerlemenin nasıl yapılacağı sorusuna cevap aramaya çalışmışlardır. Bu çalışma da literatürde yer alan marka değerleme yöntemlerinin incelenmesine yönelik tarama çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmada önce marka değeri kavramı irdelenmiş ardından marka değerleme yöntemleri, finansal yöntemler, tüketici davranışına dayalı yöntemler, karma yöntemler olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır. Bu bağlamda kavramsal çerçevede Finansal Yöntemler başlığının altında Maliyet Esaslı, Piyasa Esaslı, Sermaye Esaslı ve Gelir Esaslı Marka Değerleme alt başlıklarına yer verilmiştir. Tüketici Davranışına Dayanan Yöntemler başlığı altında, McKinsey Marka Değerleme Sistemi, Brand Asset Valuator, BrandDynamicsTM Modeli ve EquiTrend Modeli alt başlıkları incelenmiştir. Karma Yöntemler başlığının altında ise Interbrand Yöntemi, The Nielsen Company Marka Bilançosu Yöntemi, Brand Finance Yöntemi, BBDO Yöntemi ve Brand Rating Yöntemine yer verilmiştir. Şirketlerin ilk olarak kendi marka değerlerini ölçmek istemesiyle başlayan süreç finansal olarak marka değerleme yöntemlerinin gelişmesini sağlamışlardır. Bu modellere ek olarak çeşitli şirketler tarafından hem müşterilerin davranış ve algılarını hem de finansal tablo verilerini kullanan karma modeller geliştirilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Marka Değeri, Marka Değeri Ölçüm Modelleri.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri