Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


XVIII. Yüzyıl Osmanlı Topraklarındaki Kazakların (Ağnad, Potkalı) Sosyal Yaşantıları Ve Statüleri

Doğu Avrupa coğrafyasının önemli halklarından biri olan Kazaklar, kendilerine has yaşam tarzlarıyla oldukça dikkat çeken bir topluluk olmuştur. Şüphesiz bu özelliğini, kitlesel isyancı yapısına ve kendi içindeki örgütlülüğüne borçludurlar. XVIII. yüzyılın başlarında Don ve Dinyeper bölgesindeki Kazaklar, egemenliği altında yaşadıkları Rusya’ya karşı direnç göstermişlerdir. Osmanlı Devleti de bölgedeki çıkarları doğrultusunda, daha önce çatışmış olduğu Kazakları Rusya karşısında desteklemeye başlamıştır. Poltova Savaşı ve Bulavin İsyanı sonrasında Ruslardan kaçan Kazaklara sınırlarını açarak onları korumaya çalışmıştır. XVIII. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin, Ağnad ve Potkalı adını verdiği Kazakları himaye ederek Tuna Nehri kıyısındaki yerlere iskan ettiği görülmüştür. Savaşçı olan Kazaklar orduda istihdam edilmiş, geri kalanlar ise yerleştirildikleri yerlerde geleneksel yaşantılarına devam etmiştir. Osmanlı Devleti, bu süreçte söz konusu Kazaklara gereken her türlü desteği sağlamış ve bunları diğer tebaasından farklı tutmayarak himaye etmiştir. Böylelikle Kazaklar, Osmanlı’nın sosyal hayatına dâhil edilerek, devletin tebaa şemsiyesi altında yaşayagelmişlerdir. Çalışmamız, XVIII. yüzyılda Osmanlı topraklarına gelip yerleşen ve tebaa haline gelen Ağnad ve Potkalı Kazaklarını konu almıştır. Bu kapsamda Kazakların himaye edilmesi boyutunun, gelişen olaylar neticesinde iskan sürecine nasıl dönüştüğü incelenmiştir. Gerek Ağnad ve gerek Potkalı Kazaklarının Osmanlı topraklarında hangi statüde bulundukları, nasıl tanımlandıkları tartışılmış; iskân edildikleri yerlerde yerel halkla ve birbirleriyle olan ilişkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Osmanlı Devleti, Kazaklar, Tuna, İskân, Himaye

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri