Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Şizofrenili Bireylerin Toplumsal Hayata Kazandırılmasına Ve Toplumsal Bilinç Oluşturulmasına İlişkin Sosyal Afiş Tasarımları

Şizofreni, toplumda büyük bir sorun olarak görülen, korkulan ve süreklilik gösteren bir hastalık olmasına rağmen uygun yöntemler kullanılarak kontrol altında tutulabilmektedir. Tedavi sürecindeki ve hasta bakımındaki ilerlemeler, ilaçlar, psikolojik ve sosyal deneyimler, aile bireylerinin ve sosyal çevrenin desteği ile hastalığın etkisi en aza indirgenebilir. Bu araştırma kapsamında şizofreni hastalığının tedavi edilebildiğini, şizofrenili bireylerin toplumdaki “herkes” gibi yaşamını sürdürüp sosyalleşebileceğini anlatmak ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla sosyal afişler hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak sorumluluk ve sosyal sorumluluk, afiş ve sosyal afiş kavramları açıklanmıştır. Daha sonra, kavram olarak şizofreni, ortaya çıkma nedenleri, belirtileri, şizofrenide hasta yakınlarının önemi, hastalığın sosyal hayatı nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Son olarak, şizofreni ve şizofrenili bireyler hakkında sosyal afişler hazırlanmış, bu afişler içerik ve tasarım açısından çözümlenerek araştırma sonuçlandırılmıştır.Keywords
Sosyal Sorumluluk, Sosyal Afiş Tasarımı, Şizofreni

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri