Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’de İşgücüne Katılım Oranı İle Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişkinin Boyutu

Değişen dünya koşullarında bir yandan nüfusun artması, diğer yandan iletişim ve teknolojinin gelişmesiyle yeni meslekler ve iş kolları ortaya çıkmıştır. Daha çok vasıf gerektiren bu işler, işverenlerin işgücü tercihlerinde de kendini göstermiştir. Rakiplerine karşı rekabet edilmek için verimliliği artırmanın ön koşul olduğu bilincinde hareket eden işverenler, işgücü talep ederken eğitimli (diplomalı) bireyleri tercih eder duruma gelmiştir. Araştırmanın amacı gelişen teknoloji ile birlikte, işverenlerin işgücü talebinde eğitimin oynadığı rolü ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye’de 2014-2017 yılları arasındaki on iki aylık veriler kullanılarak eğitim seviyesi le işgücüne katılım arasındaki ilişkinin ampirik analizi yapılmıştır. Ampirik analizler ‘PASW for Windows version 18’ ile yapılmıştır. Araştırma sonucu, elde edilen bulgulara göre; eğitim düzeyine göre iş gücüne katılım oranı ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.Keywords
Türkiye, Eğitim, İstihdam, Teknoloji, PASW for Windows 18

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri