Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yaşlıların Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tüm dünyada doğum oranlarında düşme, yaşam standartlarının iyileşmesi ve buna bağlı olarak insan ömrünün uzamasıyla birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı hızla artmaktadır. Türkiye’de, bireyler çok daha uzun yıllarını yaşlılık döneminde geçirmeye başlamış ve yaşlı bireylerin bu döneme özgü gereksinimleri ve sağlıklı yaşam davranışları önem kazanmıştır. Yaşlıların sağlıklı yaşam davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmaya Ankara ili, Etimesgut ilçesinde ikamet eden 508 altmış beş yaş ve üzeri yaşlı katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde standart sapma, aritmetik ortalama, ikili gruplar için t testi, ikiden daha fazla grup için ise varyans analizi kullanılmıştır. Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam davranışlarına ilişkin bilgileri incelendiğinde; en olumlu görüş bildirilen yargı “sabahları kahvaltı ederim” olurken, en olumsuz görüş bildirilen yargının ise “haftada en az 3 defa yoğun egzersiz yaparım” şeklinde olduğu belirlenmiştir. Yaşlıların sağlıklı yaşam davranışlarının cinsiyete, yaşa, öğretim düzeyine, aylık gelire, çocuk sayısına, birlikte yaşanılan kişiye ve sosyal güvence durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (p<0,05) tespit edilmiştir.Keywords
Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Yaşlı

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri