Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Poliklinik Hastalarının Hizmet Kalitesi Algısına Yönelik Bir Araştırma

Bu araştırmanın amacı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmetleri boyutunda hizmet kalitesi düzeyini belirlemektedir. Diğer bir ifadeyle, poliklinik hastalarının hizmet kalitesi algı düzeylerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda poliklinik hastalarının hizmet kalitesi algı düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmaktadır. Araştırmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Babakus ve Mangold (1992) tarafından geliştirilen ve Sevimli (2006) tarafından Türkçeye uyarlan hizmet kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada hastaların cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu ve gelir durumunu tespit etmek adına kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Hizmet kalitesi ölçeği 5 boyutu temsil eden ve hastaların hastane kalitesine yönelik beklentileriyle ilgili 15 madde içermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların hizmet kalitesi algı düzeylerinin iyi olduğu görülmüştür. Katılımcıların cinsiyeti ve medeni durumu ile hizmet kalitesi algı düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Benzer şekilde, katılımcıların yaşları ile gelir durumları ile hizmet kalitesi algı düzeyleri arasında da anlamlı ilişki bulunamamıştır. Ancak katılımcıların öğrenim durumları ile hizmet kalitesi algı düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.Keywords
Hizmet Kalitesi, Sağlık Hizmeti, Hastane

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri