Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hemşirelerin Kesici Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin kesici delici tıbbi aletlerin güvenli kullanımına yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve kesici delici tıbbi aletlerin güvenli kullanımına yönelik tutumlarının bireysel ve demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 119 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan hemşirelerin çalıştıkları bölüm değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği ancak medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslekte çalışma süresi ve kurumda çalışma süresinin hemşirelerin kesici delici tıbbi aletleri güvenli kullanıma yönelik tutumları açısından bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmadan elde edilen bu sonuçların hemşirelerde çalışan güvenliğinin geliştirilmesine yönelik yapılacak iyileştirmelerde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.Keywords
kesici delici alet yaralanmaları, güvenli kullanım, çalışan güvenliği, hemşireler

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri