Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ülkemizde Salon Sporları Kültürünün Temelini Oluşturan Spor Yatırımlarının Planlama Süreci Enflasyon Ve Maliyet İlişkisi

Spor salonu yatırımları bir ülkenin gençliği için planlanan sosyal yatırımlar içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, ülkemizde spor salonu kültürünün ilçeler bazında yaygınlaştırmaya başlandığı Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine (1973-1977 ) rastlayan ve 1976-1977 yılları arasında yapımına başlanan 42 adet Karabük Tipi aynı tip spor salonu projesinin yapım sürelerini, toplam maliyetlerini tespit ederek yönetim ve planlama ilkelerine olan uygunluğunu araştırmaktır. Araştırma nitel bir alan araştırma araştırmanın verileri, resmi belge ve dokümanlar üzerinden elde edilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan ve en kısa sürede bitirilen yedi spor salonunun ortalama olarak 40.519 TL’ sına mal olduğu, on iki yıl gibi çok uzun sürede bitirilen dört tanesinin ise, ortalama olarak 466.025 TL’ sı toplam maliyete ulaşmış olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda , aynı yıllarda yatırım programına alınan aynı tip projelerin 5-12 yıl arasında değişen sürelerde tamamlanmış olduğu, yapım sürelerinin uzamasına bağlı olarak toplam maliyetlerinde 23,3 ile 35 kata kadar varan oranlarda maliyet artışı meydana gelmiş olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada, spor salonu yatırımlarının başlangıç yılı olan 1976-1977 yılları arasında dört spor bakanının ve üç genel müdürün görev yapmış olduğu spor teşkilatında, spor salonu yatırımlarının 1/3 oranındaki bir bölümünün spor yönetiminin en üst kademesinde yer alan bu yöneticilerin memleketleri olan il ve ilçelerde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle yatırımlar üzerinde aktif bir rol oynamış oldukları belirlenmiştir.Keywords
spor salonu, yatırım projeleri, ekonomi, planlama

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri