Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Problems Encountered In the Implementation of AEO in Developing Countries, Turkey Case

Bu çalışmada, küresel ticareti basitleştirmek ve güvence altına almak amacıyla uygulanmaya başlanan AEO programının Türkiye uygulanmasında istenen başarıya ulaşılmamasının nedenlerini belirlemeye çalışılmıştır. Türkiye'de AEO sertifikası alan firma sayısının düşük olmasının nedenini belirleyerek, bu tür sorunların çözümü için yapılacak çalışmalar için bir veri kaynağı yaratılmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın yapıldığı tarihte AEO sertifikası alan 53 firmadan 25'ine ve bu firmalara danışmanlık hizmeti veren kurumlara sertifikalandırma sürecinde yaşadıkları sorunlarının ve çözüm önerileri tespiti için açık uçlu anket kullanarak sorular sorulmuştur. Anket sonucunda Gümrük İdareleri ve firmalardan kaynaklanan sorunlar 6 ana başlık altında belirlenmiştir. AEO sertifikası başvurusu kabul edilmeyen firmaların isimlerine gümrük idareleri tarafından izin verilmediğinden tarafından anket uygulamasına dahil edilmemiştir.Araştırmadan elde edilen veriler, AEO başvurusunun daha etkili bir şekilde uygulanması için yapılacak çalışmaların temelini oluşturacak ve AEO uygulamasından kaynaklanan sorunların Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerde karşılaştırılmasına referans olacaktır.Keywords
Yetkilendirilmiş Yükümlü,Arz güvenliği-Yekilendirilmiş Yükümlü Uygulamasında sorunlar

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri