Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversite Öğrencilerinde Zihinsel Dayanıklılık İle Üstbilişsel Farkındalık Arasındaki İlişkinin Algılanan Sosyal Destek Ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi

Algılanan sosyal destek, bireyin çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik desteği kendisinin ne kadar algıladığıdır. Zihinsel dayanıklılık, mükemmel performansa ulaşmayı ve bunu sürdürebilmeyi sağlayan psikolojik güçtür. Yaşam doyumu ise insanın yaşamla ilgili inanç ve değerlendirmelerinin toplamı veya insanın hayatıyla ilgili genel tutumu olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan zihinsel dayanıklılık ise kuramsal kapsamı itibariyle üstbilişsel süreçler ile yakından bağlantılı gibi görünmektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde zihinsel dayanıklılık ile üstbilişsel farkındalık arasındaki ilişkinin algılanan sosyal destek ve yaşam doyumu üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini 18-24 yaş aralığında 93 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği ile Üstbilişsel Farkındalık Envanteri kullanılmıştır. Sonuçlar SPSS 23.0 sürümü kullanılara değerlendirilmiştir.Keywords
Üstbilişsel Farkındalık, Algılanan Sosyal Destek, Yaşam Doyumu, Zihinsel Dayanıklılık

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri