Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yeni Kamu Yönetiminde Sınır Güvenliği Ve Sivilleşme Süreci Arasındaki İlişkiye Yönelik Kavramsal Bir İnceleme

Klasik kamu yönetimi anlayışından yeni kamu yönetimi anlayışına geçiş ile birlikte pek çok paradigma gibi, güvenlik algısında da önemli değişiklikler olmuştur. Daha çok yönetim erkinden yönetilene doğru güç akımını ifade eden yeni kamu yönetiminde, geçmişteki klasik kamu yönetimi anlayışının militarist ya da korumacı ve devletçi yaklaşımları yerini daha sivil bir yapıya bırakmaktadır. Buradan hareketle; güvenlik hizmetlerinin yeni kamu yönetiminde, kökenlerinin klasik kamu yönetimi anlayışına bağlı olması nedeniyle, önemli bir alan teşkil ettiğini ifade etmek mümkündür. Yapılan bu çalışmada, yeni kamu yönetiminde sınır güvenliği ve sivilleşme süreci arasındaki ilişkinin kavramsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede dokuman tarama modeli ve sosyal bilimlerde içerik analizi yöntemleri ile ilgili temel ve güncel kaynaklar incelenmiştir. Daha sonra elde edilen bulgular kıyaslanarak, yeni kamu yönetiminde sınır güvenliği ile sivilleşme kavramları bir arada değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre sınır yönetimi, yeni kamu yönetimi ile klasik kamu yönetimi arasında bir geçiş sürecini ifade etmektedir. Özellikle yönetilen ile yöneten arasındaki güç dengesinin ülkeler arasındaki farklılıkları, sınır yönetiminde geleneksel ya da klasik kamu yönetimi argümanlarının sert ve katı bir şekilde uygulanmasına zemin hazırlamaktadır.Keywords
Yeni Kamu Yönetimi, Sivilleşme, Sınır Güvenliği.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri