Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Örgütsel Yalnızlığa Bir Bakış

Bireyler, hem psikolojik hem de sosyolojik bir yönü olan varlıklardır. Bireyler, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek için diğer insanlarla bir arada bulunmayı tercih ederler. Bu ihtiyaçlar giderilmediği zaman bireylerde tek başına kalma, kabul görmeme korkusu yaşayabilmektedirler. Bireyler bu korkularının sonucunda kendilerini dış dünyaya kapatırlar. Yalnızlık, tek başına kalmayı tercih etme, yabancılaşma, fiziksel yalnızlık, duygusal yalnızlık gibi farklı boyutlarda incelenebilir. Özel yaşamdaki yalnızlık, çalışma hayatına taşındığında örgütsel yalnızlık ortaya çıkmaktadır. Örgütsel yalnızlık sosyal arkadaşlık ve duygusal yalnızlık olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Örgütsel yalnızlık bireysel ve örgütsel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Örgütsel yalnızlık birey ve örgüt açısından olumsuz sonuçlar yaratır. Örgütsel yalnızlığın olumsuz sonuçlarını; işten ayrılma niyeti, performans düşüklüğü, dikkatsizlik, iş veriminde düşüş, iş stresinde azalma gibi belirtmek mümkündür. Çalışmanın amacını literatür taraması yaparak elde edilen bilgilerin yorumlanarak sunulması oluşturmaktadır.Keywords
Yalnızlık, örgütsel yalnızlık, örgütsel yalnızlık boyutları

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri