Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi

Girişimcilik, ülkelerin gelişme ve kalkınmalarında oldukça önemli bir olgudur. Bu çalışma geleceğin girişimci adayları olabilecek Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek üzere yapılmıştır. 1 Şubat - 30 Mayıs 2018 tarihlerinde yürütülen çalışmada, anket yoluyla veri toplanmıştır. Toplanan anketlerden 390 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde frekans, güvenilirlik, ANOVA, t-testi analizleri yapılmıştır. Analiz bulgularına göre öğrencilerin girişimci eğilimlerinin olduğu söylenebilmektedir. Öğrencilerin girişimcilik özellikleri en yüksek oranda “İçsel Kontrol” boyutundadır. “Belirsizliğe Tolerans” boyutu ise genel ölçek ortalamasının altında kalarak en düşük ortalamaya sahip olan boyut olmuştur. “İçsel Kontrol” ve “Yaratıcılık” boyutlarında ise bölümler arası anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yine çalışmanın bulgularında öğrencilerin cinsiyetine ve yaşına göre girişimci özelliklerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerden kendine ait bir işyeri açma düşüncesine sahip öğrenciler ile böyle bir düşüncesi olmayan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin çoğunda girişimcilik eğilimlerinin olduğu ancak bu konuda izleyecekleri yol ve yöntemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.Keywords
Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Turizm Fakültesi, Mersin

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri