Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Farklı Meslek Gruplarında Çalışan Kadınlar Arasında Ağrı Şikayeti Ve Ağrı Şiddeti Algı Düzeylerinin Ölçülmesi

Bedensel ve ruhsal bir problem olarak karşımıza çıkan ağrı; doğası gereği ciddi ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Çalışma hayatı içinde her geçen gün daha fazla yer alan kadınların iş ve sosyal hayat içinde üstlenmiş oldukları sorumlulukları nedeni ile ağrı şikayetlerine neden olacak fiziksel ve psikolojik risklere maruz kalmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı çalışma hayatı içinde yer alan kadınların ağrı şikayetlerini ve ağrı şiddeti algı düzeylerini ölçmek ve meslek gruplarına göre farklılıkları araştırmaktır. Ağrı şiddeti algı düzeyini ölçmek Visuel Ağrı Skalası (VAS) kullanmıştır. Çalışanlardan 0 ile 10 cm aralığındaki yatay bir çizgi üzerinde ağrılarını hissettikleri noktayı işaretlemeleri istenmiş ve işaretlenen noktanın 0 noktasına uzaklığı ölçülerek kaydedilmiştir. Araştırmaya katılan çalışan 209 kadından 137 kişinin ağrı şikayetinin olduğu ve ağrı şikayeti olan kadınlar arasında en fazla ağrı şikayetinin sağlık çalışanları (70 kadın-% 51,10) arasında olduğu, meslek grupları ile ağrı şikayeti arasında fark olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) görülmüştür. Ağrı şiddeti algı düzeyleri ise sırasıyla ‘‘sağlık çalışanlarının 5,98 (0-10), işçilerin 5,91 (0-10), öğretmenlerin 5,35 (0-10) ve memur çalışanların 5,13 (0-10)’’ olduğu gözlemlenmiş olup; meslek grupları ile ağrı şiddeti algı düzeyi arasında ise istatistiksek olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0,05).Keywords
Ağrı Şikayeti, Ağrı Şiddeti, Meslek, Kadın

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri