Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Küresel Pazarda Parlayan Çevik Şirketler

Geleneksel bakış açısı, büyük şirketlerin her zaman üstün olduğunu ve küçüklere şans tanımadığını savunmaktadır. Ancak günümüz şartları böyle değildir, piyasada başarılı olmak için artık büyük olmak yerine, hızlı düşünmek, hızlı karar almak, rakiplere göre daha hızlı harekete geçmek başka bir deyişle çevik karaktere sahip olmak gibi yeni başarı ölçütleri kabul edilmektedir. Çeviklik, değişime hızlı bir şekilde uyum sağlama kapasitesi ve esnekliğidir. Yazılım şirketleri tarafından geliştirilen çevik yönetim tarzı başarılı sonuçlar alınmasının ardından diğer sektörlerinde dikkatini çekmiş ve çevik yönetim yaklaşımı olarak literatürdeki yerini almıştır. Çevik şirketler küresel şartlar altında değişime hızla adapte olmuşlar ve büyüklere göre daha avantajlı bir konuma gelip “büyük balık küçük balığı yutar” algısını sarsmışlardır. Bu çalışmada, çevik yaklaşımla birlikte bu yaklaşımda sıkça kullanılan Scrum Yönetim Tarzı’ndan bahsedilecek ve günümüz şirketlerine önerilerde bulunulacaktır.Keywords
Çevik şirket, Küreselleşme, Scrum Proje Yönetimi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri