Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tüketici Etnosentrizmi, Çevre Etkisi Ve Yerli Üretim Ürünleri Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Son dönemde hem dünya hem Türkiye’de ekonomik ve siyasal çerçevede yaşanan gelişmeler ile beraber ülkeler yönlerini yerelleşmeye doğru çevirmişlerdir. Araştırmalarda tüketici etnosentrizmi genellikle yabancı ürünlere yönelik algılar ile ilişkisi çerçevesinde incelenmektedir. Bu çalışmada da bu eksikliğe yönelik olarak özellikle son dönemde gündeme gelen yerli üretim ürünlerinin kullanılması tüketici etnosentrizmi çerçevesinde araştırılmaktadır. Araştırmanın temel amacı tüketici etnosentrizmi, çevre etkisi ve yerli üretim ürünleri satın alma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çerçevede ortaya konan hipotezler tüketicilerden yapılandırılmış anket formu aracılığı ile toplanan veriler analiz edilerek test edilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenilirlik analizi ve hipotezleri test etmek amacıyla YEM analizlerinden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda tüketici etnosentrizmi ile yerli üretim ürünleri satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra çevre etkisi ile hem tüketici etnosentrizmi hem de yerli üretim ürünleri satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca tüketici etnosentrizminin çevre etkisi ile yerli üretim ürünleri satın alma niyeti arasındaki ilişkide aracılık etkisi gösterdiği belirlenmiştir.Keywords
Tüketici Etnosentrizmi, Satın alma niyeti, Tüketici davranışı

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri