Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye'de Ayrılık Kaygısı Konusunda Yürütülmüş Lisansüstü Tezler: Bir Döküman İncelemesi

Bu çalışmada, Türkiye’de ayrılık kaygısı konusunda yürütülmüş lisansüstü tez çalışmaları incelenmiştir. Tezlere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ulusal Tez Merkezi’nden erişim sağlanmıştır. İncelenen tüm tezler belirli kriterlere göre doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Ayrılık kaygısıyla ilgili olarak yürütülmüş olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi amacıyla araştırmacı tarafından öncelikle tez inceleme formu oluşturulmuştur. Bu forma göre tezler araştırma modeline göre, çalışma gruplarına göre, kullanılan veri analiz yöntemlerine göre ve tezlerde ele alınan değişkenlere göre incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. İçerik analizi sonucunda belirli temalar oluşturulmuş ve bu temalara ilişkin frekans ve yüzdeler hesaplanmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Buna göre ayrılık kaygısı konusunda yürütülen lisansüstü tezlerin neredeyse tamamı (43, %95,56) nicel desende ve betimsel (32, %71,12) modeldedir. Bununla beraber, son yıllarda deneysel çalışmalarda artış görülmektedir. Nitel desende yalnızca 2 çalışmaya rastlanmıştır. Ayrılık kaygısı konusunda en fazla çalışılan gruplar sırasıyla yetişkinler (19, %38), ebeveynler (9, %18) ve okul öncesi dönemdeki çocuklardır (9, %18). Lisans/ lisansüstü öğrenciler (5, %10) bu sırayı takip etmekte; en az sayıda çalışmanın ise ilkokul öğrencileri (4, %8) ve evli bireylerle (4, %8) yapıldığı görülmektedir.Keywords
Ayrılık kaygısı, ayrılma anksiyetesi, lisans üstü tezler, doküman incelemesi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri