Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Neresindeyiz?: Kocaeli İli Örneği

İşletmeler belirli hedeflere ulaşmak için strateji belirlemek zorundadırlar. Stratejiler ise işletmelerin faaliyetlerine ve politikalarına göre gerçekleştirilir. Bu sayade işletmelerin rekabet edebilme gücü kazanırlar. Zaman içerisinde iç ve dış çevresel koşulların değişimiyle beraber organizasyonlar, fonksiyonlarını yerine getirirken sırasıyla personel yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışına sahip olmuşlardır. Bu çalışmanın amacı, İSO 500’ e giren Kocaeli İlinde faaliyet gösteren işletmelerin stratejik insan kaynakları yönetimi uygulayıp uygulamadıklarını tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler mülakat yöntemi ile elde edilmiştir. Mülakatta yöneltilen sorular uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmaya katılan işletmelerin büyük bir çoğunluğunun stratejik insan kaynakları yönetimi uyguladıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca işletmelerin büyüklüğü, çalışan sayısı, insan kaynakları departmanında çalışan sayısı, katılımcıların pozisyonları, mezuniyet durumları, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör gibi bilgilerde elde edilmiştir. Stratejik insan kaynakları uygulamalarının etkinliğinin, işletmenin performansına katkısı devamsızlık oranı, iş gücü devir oranı ve ortalama büyüme oranı ile ölçüldüğü sonucuna varılmıştır.Keywords
Strateji, İnsan kaynakları, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri