Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çevresel Kuznets Eğrisi: Gana Örneği

Bu çalışmada, çevresel Kuznets eğrisi Gana için 1971 ve 2014 yılları arasında incelenmiştir. Çevresel Kuznets eğrisi iki ilişki altında incelenmiştir. Birincisi ekonomik büyüme, CO2 ve enerji tüketimi ilişkisi, ikincisi ise ekonomik büyüme, CO2, enerji tüketimi ve ekonomi büyümenin karesi arasındaki ilişkidir. Ekonomik büyüme, CO2 ve enerji tüketimi arasındaki nedensel ve uzun vadeli ilişkiler Johansen eşbütünleşme testi ve VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Test ile incelenmiştir. Ekonomik büyüme, CO2, enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin karesi arasındaki uzun vadeli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Çevresel Kuznets eğrisi Gana için doğrulanmamış olup, ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasında nedensel bir ilişki bulunmamıştır. Enerji tüketiminden CO2’ye doğru tek yönlü nedensellik bulunmuşur. Neutrality hipotezi Gana için doğrulanmıştır.Keywords
çevresel Kuznets eğrisi; Johansen eşbütünleşme testi; VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald test; Gana

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri