Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE KORREPETİTÖRLÜK MESLEĞİNİN GENEL DURUMU VE KORREPETİTÖRLERİN MESLEĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerek çalgı eğitimi gerekse icracılık açısından bakıldığında korrepetisyonun çok önemli bir alan olduğu bilinmektedir. Bir enstrüman ya da ses ile bir eserin icra edilmesi sürecinde başvurulan kişi korrepetitörlerdir. Aslında bir korrepetitör sahnede bir orkestranın ve orkestra şefinin rolünü üstlenir. Sadece bu noktadan bakıldığında bile korrepetitörlük mesleğinin uzmanlık, deneyim ve pek çok alanda bilgi sahibi olmayı gerektirdiği anlaşılabilir. Bu çalışmada korrepetitörlük mesleğinin Türkiye’deki durumunun incelenmesi hedeflenmiş, bu doğrultuda Ankara’da bulunan Devlet Çoksesli Korosu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde korrepetitör kadrosunda görev yapan piyanistler çalışma gurubu olarak seçilmiştir. Çalışma grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşü alınmış görüşme soruları uygulanmış, elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile tablolaştırılıp sunulmuştur.Keywords
Anahtar Kelimeler: Korrepetisyon, Piyano, Korrepetitör, Eşlik, Eşlikçi

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri