Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE TOPÇU SINIFINDA MÜFETTİŞLİK TEŞKİLATI ÇERÇEVESİNDE ISLAH VE YAPILANDIRMA FAALİYETLERİ

Osmanlı ordusunda ilk defa Sultan I. Murat döneminde kurulan topçu ocağı, Fatih Sultan Mehmet döneminde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ancak, ilerleyen dönemlerde batıdaki gelişmelere ayak uydurulamayarak gerileyen topçu sınıfının ıslahı için Avrupalı uzmanlardan yararlanma yoluna gidilmiştir. 1772’de Topçu Mektebi ve 1775’de Hendesehane’nin açılması batılı tarzda eğitimli modern bir topçu sınıfı oluşturulması yönünde atılmış önemli adımlar olmuştur. Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmut dönemlerinde yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte topçu ocağı hatırı sayılır bir mesafe kaydetmiştir. Sultan II. Abdülhamit dönemine gelindiğinde ordunun en belirgin özelliği, topçu teşkilatının büyümesi ve topçu tümenlerinin kurulması olmuştur. Fakat bu dönemde topçu atış eğitimi ve manevralarının yapılmaması büyük bir eksiklik olarak kendisini göstermiştir. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra güçlü bir topçu sınıfı oluşturmak üzere yapılan çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 18 Temmuz 1909 tarihinde kabul edilen talimatname ile topçu sınıfında müfettişlik teşkilatına geçilmesine karar verilmiştir. Harbiye Nezareti teşkilatında Sahra Topçu ve Ağır Topçu Müfettiş-i Umûmîliği dairelerinin kurulması ile topçu sınıfı güçlü bir teşkilat yapısına kavuşturulmuştur. Bu dönemde topçu sınıfının eğitimine, atış talimlerine ağırlık verilmiştir. 1913 yılında ordu teşkilatında yapılan düzenlemelerle her bir ordu, bağımsız kolordu ve fırkalarda topçu taburlarına yer verilmiştir. Ancak, kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi başlanan ıslah ve yapılandırma çalışmalarını akim bırakmıştır. Osmanlı Devleti’nin de dahil olduğu savaş yıllarında, bütün imkânsızlıklara rağmen topçu birlikleri üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirme mücadelesi vermiştir. Özellikle, Çanakkale savunmasında Türk topçusunun ortaya koyduğu kahramanlık ve başarı hem Türk milletinin hem de savaşın kaderini değiştirmiştir.Keywords
Osmanlı Ordusu, Topçu Sınıfı, II. Meşrutiyet, Islah ve Yapılandırma, Müfettişlik Teşkilatı

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri