Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


4. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Ders kitapları, öğretmen ve öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde en fazla yararlandıkları kaynaklardan biridir. Bu sebeple bu kitapların kullanıcılarından olan öğretmenlerin görüşleri ders kitaplarının geliştirilmesi adına son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı; 4. sınıf öğretmenlerinin Fen Bilimleri ders kitabı hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Hatay ili Reyhanlı ilçesinde yer alan ve Fen Bilimleri ders kitabını kullanan 20 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılarla yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Analizler sonucunda genel olarak Fen Bilimleri kitabının beğenildiği ve diğer ders kitapları hazırlanırken bu kitabın yapısının örnek alınması gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra kitapta yer alan değerlendirme bölümlerinin artırılması ve soruların da öğrencilerin tüm zihinsel süreçlerini destekleyecek şekilde hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.Keywords
Fen Bilimleri Ders Kitabı, Ders Kitabı İnceleme

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri