Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Meslekî ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Türkiye’de meslekî ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla “Meslekî ve Teknik Eğitimde Yöneltme” çalışmaları başlamıştır. Araştırmanın amacı, Meslekî ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini değerlendirmek ve çalışmaların iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirmektir. Araştırma “meslekî ve teknik eğitimde tanıtım ve yöneltme çalışmaları”nın etkinliğini değerlendirmek amacıyla 25 ilköğretim okulu ve 5 ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanmasında nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, 25 yönetici, 26 rehber öğretmen, 1000 öğretmen ve 5499 veli meslekî eğitim konusunda eğitim almıştır. Meslekî bilgilendirme etkinliklerine 5805 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucuna göre; yapılan çalışmaların meslekî teknik eğitim alanında öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında farkındalık yaratılmasında önemli etkileri olduğunu ancak yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir.Keywords
Meslekî ve teknik eğitim, meslekî tanıtım ve yöneltme çalışmaları, meslekî ve teknik eğitimde kalite, meslekî eğitim

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri