Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KİTSCH’İN OLGUSAL BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNE BİR SORGULAMA

Kitsch’in ne olduğu konusunda farklı tanımlar olmakla birlikte, bu terim çoğunlukla genel beğeni düzeyine hitap eden, yoz, rüküş, bayağı, niteliksiz, duygusal ürünler için kullanılmaktadır. Kitsch’in, sanatın içini boşaltan bir hareket mi olduğu, yoksa alternatif bir sanat mı olduğu tartışmalı bir konudur. Greenberg, Melly ve Kuspit gibi sanat kuramcılarına göre sahte bir sanattır, tüketiciyi, yoğun duygular hissettirdiği yönünde aldatır. Tüketiciyi kolay olanın cazibesiyle kandırmaktadır. Nerdrum’un öncülük ettiği akıma göre, Kitsch, yüksek sanatın “yüksekliğiyle” dalga geçerek, sanat üretiminde ve “tüketiminde” sınıfsal ayrımları yıkmaktadır. Bu araştırmada, Kitsch’in sanat tarihi içerisinde ona alternatif olarak doğmuş yine sanatsal bir hareket mi olduğu, felsefi bir başkaldırıyı mı işaret ettiği, yoksa sanatı endüstriyel metaya indirgeyerek kitleleri sanatsal anlamda pasifize etmenin bir aracı mı olduğu soruları ışığında Kitsch’in ne olduğu tartışılarak, olgusal bütünlüğü sorgulanmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni ile şekillendirilen bu çalışmada sonuç olarak, Kitsch’in psikolojik ihtiyaçlara karşılık geldiği amprik verileri göz önünde bulundurulmakta ama bununla birlikte Kitsch’in sanat otoritesinin bir sorunu olduğunun altı çizilmektedir ve gündelik yaşamın kitschleşmesine karşı bir duruş savunulmaktadır.Keywords
Sanat, Kitsch, Çağdaş Sanat, Sanatsal Değer

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri