Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi ve tutum düzeylerinin bazı değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmadaki veriler, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde görev yapan ortaokul öğretmenlerinden 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. dönemi içerisinde toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin, programdaki tutuma ilişkin tutumlar ve olumlu tutumlar “iyi” düzey, olumsuz tutumlar ise “orta” düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının cinsiyet ve yaş değişkenine göre anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Öğretmenlerin kıdemlerine göre ölçme ve değerlendirme tutumu alt boyutlarından olan programdaki duruma ilişkin tutumlar arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Ancak diğer boyutlarında ise anlamlı farklılaşmanın olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerinin eğitim düzeylerine göre ölçme ve değerlendirme tutumu alt boyutlarından sadece olumsuz tutum arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim alıp almama durumlarına göre ölçme ve değerlendirme tutumu alt boyutlarından olan programdaki duruma ilişkin tutumları ve olumlu tutum boyutlarında anlamlı fark olduğu saptanmıştır.Keywords
Tutum, ölçme, değerlendirme, öğretmen

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri