Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KOBİ’lerin Finansman İhtiyaçlarına Kaynak Sağlamada Banka Kredileri Farkındalık Düzeyleri ve Kredi Başvurularında Karşı Karşıya Kaldıkları Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir Bölgesi

Ülkeler açısından ekonomilerinin büyümesi global dünyaya uyum sağlaması, mali sektör ve reel sektör arasında birlikte gerçekleştirilebilecek faaliyet hacmini de artacaktır. Bu iki sektörün sistemde birbirlerinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Mali sektörün temel işlevi ekonomi için önemli olan reel sektöre ve KOBİ’lere fon akışının gerçekleştirilmesidir. Özellikle ülkeler ekonomik canlılığın sürekliliği noktasında KOBİ’lerin finansmana ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için gerekli teşvikleri ve desteği sağlamalıdır. Unutulmamalıdır ki büyüme de özel sektörün çok önemli katkılarının olduğu ve KOBİ’lerin ekonominin ciddi dayanak oluşturduğu liberal ekonominin kurallarının işlediği süreç de reel sektör ile mali sektörün birlikte hareket etmesi gerekliliktir. Özellikle ülkemiz açısından bakıldığında üretim kapasitesi açısından KOBİ’lerin önemi büyüktür. Ancak, bilgi kısıtlılığı, yeterli sermaye sorunu, mali sistemimizin istenen büyüklüğe sahip olmaması ve kurumsal yönetim ilkelerinin gerektiği gibi uygulanmaması ve finansman ihtiyaçlarını bankalarda karşılamak isteyen KOBİ’lerin büyük işletmelere göre dezavantajlı bir konumda olmaları KOBİ faaliyetlerinin istikrarlı olarak sürekliliğine engel teşkil etmektedir. Bu nedenle küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı açık ekonomilerde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve ülkelerin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi noktasında karşı karıya kalınan sorunların ortaya konarak çözüme yönelik çabalar önem kazanmaktadır. Bu çalışma ile Eskişehir sanayi bölgesindeki KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına kaynak sağlamada banka kredisine başvurmaları halinde problemlerine yönelik bir anket çalışması yapılarak KOBİ’ler ve bankalar açısından avantaj ve dezavantajların ortaya konabilmesi amaçlanmıştırKeywords
Basel_II, KOBİ, Banka kredileri.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri