Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ONLİNE KETLEMENİN DEVREDIŞI KALIŞI, ONLİNE NEZAKETSİZLİK, ONLİNE SINIF GRUBU MEMNUNİYETİ VE SINIF GRUBUNA AKTİF KATILIM İLİŞKİLERİ: ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sosyal, kültürel, ekonomik veya sağlıkla ilgili sebeplerden dolayı online iletişim günümüzde yaygınlaşmış, online ortamlarda alışveriş yapmak, eski arkadaşlarını bulmak, arkadaşlarla sohbet etmek, anılarını paylaşmak veya eğitim amaçlı paylaşımlarda bulunmak hayatın normalleri haline gelmiştir. Online iletişim farklı konular hakkında bilgi edinme, dünyadaki siyasi, kültürel ve toplumsal gelişmelerin farkında olma gibi olumlu sonuçlar doğurduğu gibi giderek ciddi hale gelen sorunlara da yol açmaktadır. Bu sorunlar arasında psikolojik bir sorun olabilen online ketlemenin devre dışı kalışı ve sosyal davranışları etkileyen online nezaketsizlik sayılabilir. Özellikle iletişim için kullanılan WhatsApp gibi sosyal ağlarda bu tür sorunlar, incelenmesi gereken konular arasındadır. Bu araştırmada eğitim amaçlı oluşturulan online gruplarda ketlemenin devredışı kalışı ve nezaketsiz davranışlar incelenerek bu gruplara katılım düzeyi araştırılmıştır. Araştırmada literatürden faydalanılarak hazırlanan betimsel anket yöntemi kullanılmış ve kolayda örnekleme yöntemiyle 246 önlisans öğrencisi gönüllü olarak bu araştırmaya katılmıştır. Bu öğrencilere online (WhatsApp) sınıf grubunda algıladığı ketlemenin devredışı kalışı ve kendine yönelik algıladığı nezaketsizliğin, sınıf grubu memnuniyeti ve sınıf grubuna aktif katılıma etkisi üzerine sorular sorulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde; temel betimsel istatistikler ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve yapısal eşitlik modeli ile çalışmada oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre online iletişim ağlarında zararlı online ketlemenin devre dışı kalışının nezaketsizliğe sebep olduğu ve dolayısıyla da katılımı olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Online eğitimin devam ettiği bu süreçte oluşturulan sosyal ağların öğrencilerin lehine fayda sağlayabilmesi için gerekli önlemler alınması ve bahsi geçen sorunların en aza indirgenmesi önem arz etmektedir.Keywords
Online iletişim, online ketlemenin devre dışı kalışı, online nezaketsizlik, Whatsapp sınıf grupları, katılım

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri