Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BUSINESS METRICS TO MEASURE THE SUCCESS OF SMEs: AN APPROACH FOR CRAFTING AN EFFECTIVE BUSINESS MODEL INNOVATION TOOL

Pazar payına sahip olabilmek ve pazardaki liderliği sürdürebilmek açısından özellikle de KOBİ’ler tarafından dikkate alınması gereken çok yönlü bakış açılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin gelişigüzel yaratıcılıktan ziyade sistematik bir yaklaşım çerçevesinde daimi bir süreç olarak inovasyona yönelmesi son derece önem taşımaktadır. Proje sayısı, üretilen fikir sayısı, inovasyon sürecinde rol oynayan bireylerin sayısı ile yeni ürün geliştirilmesi, yeni tanıtılan ürünlerden elde edilen gelirler, Ar-Ge bütçesi ve geçmiş projelere ait satışlar gibi çeşitli kriterler aracılığıyla inovasyon süreci ölçülebilmektedir. Böylelikle, işletme içinde inovasyonun rolünün güçlendirilmesi ve örgütsel, operasyonel ve stratejik alanlara kabiliyetin kazandırılması bakımından örgütsel performansın değerlendirilmesi amacıyla işletmeler için ölçüm teknikleri uygulanmalıdır. Bu çerçevede, öncelikli olarak bilgi yönetimi, Ar-Ge yetenekleri ve inovasyon kapasitesine ilişkin potansiyel ölçüm teknikleri yardımıyla örgütsel performans ve örgütsel kapasiteyi üst seviyeye taşıyabilecek örgütsel yapının oluşturulması hususunda çaba sarf edilmesi gerektiğine dair ortak bir anlayışın oluşması sağlanabilmektedir. Böylece iş modelleri; işletme faaliyetlerinde gelişme, kârlılıkta artış, gelirlerde büyüme ve müşteri memnuniyetinde yükselmeye imkân sağlayacak işletme etkisinin ortaya çıkmasında kritik bir öneme sahiptir. Günümüz iş dünyasında, KOBİ’lerin hızlıca değişkenlik gösteren dış çevreye uyum sağlayabilmeleri bakımından iş modellerini sürekli olarak değiştirme gereksinimleri artmaktadır. KOBİ’ler sağlıklı bir performans ölçüm modelinin gerçekleştirilmesi konusunda hâlihazırda sorun yaşamaktadır ve bu durum, KOBİ’lerin performans ölçütleri olarak bilinen performans ölçüm standartlarını oluşturmaya odaklanmaları yönünde bir ihtiyaç hissettirmektedir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerde performans ve başarı ölçütlerine duyulan ihtiyaca değinmek ve örgütsel düzeyde iş modeli inovasyonunun önemine dikkat çekmek üzere etkili bir araç oluşturmaya yönelik bir yöntem ve yaklaşım sunmaktır. Bu bağlamda, Illinois Üniversitesi bünyesindeki Illinois Business Consulting grubunun katkılarıyla bir iş modeli inovasyonu aracı oluşturulmuştur.Keywords
Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), inovasyon, iş modeli, iş modeli inovasyonu, işletmelerde performans ölçütleri

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri