Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


2/4 ORANININ, SPOR YAPAN KİŞİLERDE KİŞİLİK, ÖFKE VE SALDIRGANLIK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı spor yapan kişilerde 2/4 oranının kişilik, öfke ve saldırganlık ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya kolay örneklem yöntemiyle ulaşılabilen 213’ü (%66,1) takım sporu, 107’si bireysel spor yapan (%33,2) (2 kişi yaptığı spor türünü belirtmemiştir (%0,6)) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören, 18 yaş üstü ve sağlıklı gönüllü olarak katılmayı kabul eden 102’si kadın (%31,7) ve 220’si erkek (%68,3) olmak üzere toplam 322 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllülere ilk olarak sosyo-demografik bilgi formu, Beş Faktör Kişilik Envanteri, Saldırganlık Ölçeği ve Süreli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların önce sağ eldeki 2. ve 4. parmak ölçülmüş daha sonra ise sol eldeki 2. ve 4. parmak ölçümü ile elin antropometrik ölçümleri tamamlanmıştır. Çalışmada öncelikle parmak uzunluklarına göre oluşturulan prenatal östrojen hormonu baskın grup ile testosteron hormonu baskın grubun Beş Faktör Kişilik Envanteri faktörleri puanları, Saldırganlık Ölçeği ve Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği ve alt boyut puanları sağ ve sol el için ayrı ayrı olacak şekilde farklı gruplar için t-testi analiziyle karşılaştırılmış ve sadece Öz-Denetim / Sorumluluk faktöründe anlamlı farklılık bulunmuştur. Daha sonra her iki elinde de prenatal östrojen hormonu baskın grup, her iki elinde de testosteron hormonu baskın grup ve ellerinden birinde prenatal östrojen hormonu baskın grup olarak oluşturulan üç grubun Beş Faktör Kişilik Envanteri faktörleri puanları ve Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği ve alt boyut puanları tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmış ve anlamlı farklılık bulunamamıştır.Keywords
2/4 oranı, kişilik, öfke, saldırganlık

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri