Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜKETİCİLERİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGISININ MARKA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde 2020-2021 yılları arasında eğitim gören öğrencilerin marka kişiliği algısının marka bağlılığı üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada elde edilen veriler online anket tekniği uygulanarak toplanmıştır. 426 öğrenciden elde edilen anketler, SPSS 22.00 paket programı kullanılarak analizler edilmiştir. Araştırmada ilk önce marka bağlılığı ve marka kişiliği algısının boyutlarını belirleyebilmek için faktör analizleri uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda marka bağlılığı için tek boyut ve marka kişiliği algısı için de dört farklı alt boyut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan regresyon analizinde marka kişiliği algısı alt boyutlarından heyecan ve gelişmişlik boyutlarının, marka bağlılığını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Demografik özellikler açısından yapılan analiz sonucunda ise; demografik özelliklerden katılımcıların cinsiyeti, okudukları fakülte, ikamet yeri ve favori marka seçimi ile marka kişiliği algısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüş; yine katılımcıların cinsiyeti, yaşı, okudukları fakülte ve ikamet yeri ile marka bağlılığı arasında da anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.Keywords
Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Bağlılığı, Marka Kişiliği Algısı

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri