Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SAĞLIK BİLGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık, bireyler için yaşamın temel vazgeçilmezidir. Toplumlar, gelecekleri için sağlıklı bireyler yetiştirmeyi öncelikli hedef olarak görmektedirler. Bireylerin sağlıklı yetişmelerinde, eğitim önemli bir konuma sahiptir. Ülkeler, bireylerin sağlıklı yaşama bilincine sahip olmaları için, eğitim sistemlerinde yapılandırmaya çaba göstermektedirler. Eğitim sistemleri, sağlık bilincine sahip ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi temel amaç olarak değerlendirmekte ve bu amaç çerçevesinde eğitim-öğretim sürecini düzenlemeye çalışmaktadırlar. Türk Eğitim Sisteminin, sağlıklı bireylerin yetişmesi için, Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde sağlık konusuna yer verme açısından incelenmesi, bir araştırma konusu olarak önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, Türk Eğitim Sistemini sağlık konusu açısından incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1.Türk Milli Eğitiminin Genel Amacında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 2.Okul öncesi Eğitimin Amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 3.İlköğretimin Amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 4.Ortaöğretimin Amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 5.İlköğretim a.Haftalık Ders Çizelgesinde sağlıkla ilgili dersler nelerdir? b.Bu derslerin amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? c.Bu derslerin üniteleri/alt öğrenme alanlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? d.Bu derslerin kazanımlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? 6.Ortaöğretim a.Haftalık Ders Çizelgelerinde sağlıkla ilgili dersler nelerdir? b.Bu derslerin amaçlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? c.Bu derslerin üniteleri/alt öğrenme alanlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? d.Bu derslerin kazanımlarında sağlıkla ilgili yer alan ifadeler nelerdir? Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Öncelikle, Milli Eğitim Temel Kanun, Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Yönetmelikleri sağlıkla ilgili ifadeler açısından incelenmiştir. Daha sonra, ilköğretim ve ortaöğretim haftalık ders çizelgelerinde sağlıkla ilgili derslerin olup olmadığına bakılmış; bu derslerin üniteleri/alt öğrenme alanları, amaçları ve kazanımlarında sağlıkla ilgili ifadeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, tablolarla ifade edildikten sonra değerlendirmeler yapılmış; sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.Keywords
Tük Eğitim Sistemi, Amaçlar, Kazanımlar, Sağlık.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri