Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞ İLİŞKİSİNDE İKALE SÖZLEŞMESİ: HUKUKSAL ÇERÇEVESİ VE VERGİLENDİRME BOYUTU

İşçi ve işveren ikale yolu ile aralarındaki iş sözleşmesini geleceğe etkili olarak ortadan kaldırmaktadırlar. Bu bakımdan iş ilişkisi bağlamında ikale, iş sözleşmesini sona erdiren bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözleşme ile her iki tarafa da borçlar yüklenmektedir. Bu sözleşmenin feshiyle birlikte işveren işçiye bir ödeme yapmakta ve vergilendirilebilir bir gelir ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum hem iş hukuku hem de vergi hukuku açısından önem teşkil eden bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle işçi ve işveren arasında gerçekleşen ikale sözleşmesinin hukuki niteliği itibariyle hem iş hukuku kapsamında hem de vergilendirmeye esas teşkil eden unsurların belirlenmesi açısından vergi hukuku minvalinde açıklanması gerekliliği doğmaktadır. Bu çalışmada ikale sözleşmesi hukuki niteliği ve vergilendirme boyutu ile ilgili tartışmalar, ilgili mevzuat, idari görüşler ve yargı kararları çerçevesinde açıklanarak alanyazına katkı sağlanması amaçlanmıştır.Keywords
İkale sözleşmesi, iş hukuku, vergi hukuku

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri