Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANDEMİ SÜRECİ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaştığı sorunları ve deneyimlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde görev yapan 11 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılara sosyal medya platformlarından ulaşılmış ve Word üzerinden hazırlanan görüşme formu çalışmaya katılmak için gönüllü olan birinci sınıf öğretmenlerine ulaştırılmıştır. Görüşme formunda, demografik bilgileri belirlemeye yönelik 5 soru dışında 8 açık uçlu soru yer almaktadır. Görüşme formu hazırlanırken uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Veri toplama süreci 2 hafta sürmüş ve elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, pandemi sürecinin yüz yüze eğitim döneminde sürecin kesintiye uğraması ve pandemi kuralları ilkokuma ve yazma öğretimine olumsuz yansımış ve birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Uzaktan eğitim döneminde ise sınıf öğretmenlerinin görev yaptıkları bölgelere, okul türlerine ve kıdem yıllarına göre karşılaştığı sorunların da farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Uzaktan eğitim döneminde; teknolojik tabanlı sorunlar, öğretimsel faaliyetler ve öğretmenlerin artan sorumlulukları üzerinde bulgulara ulaşılmıştır. Bunların dışında; sosyal deneyim, etkileşimsizlik ve veli tabanlı problem yaşayan sınıf öğretmenlerinin diğer sorunları görev yaptıkları okul türüne göre farklılıklar göstermiştir. Pandemi sürecinde ilkokuma ve yazma öğretimi, imkanı ve altyapısı yeterli olan bölgeler için teknolojik bir eğitim fırsatına dönüşürken yeterli altyapı ve desteğe sahip olmayan bölgelerde fırsat eşitsizliğine yol açmıştır.Keywords
Pandemi, İlkokuma ve yazma öğretimi, Uzaktan eğitim, Sınıf öğretmeni.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri