Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SQ4R STRATEJİSİNİN OKUDUĞUNU ANLAMAYI GELİŞTİRMEDEKİ ÖNEMİ

Okuma, öğrenme ve bilgiye ulaşmada en çok ihtiyaç duyulan yollardan biridir. Temel dil becerilerinden olan okuma anlama ile sonuçlandığında gerçek amacına ulaşır. Dili ve düşünceyi geliştirmede okuduğunu anlama becerisinin katkısı olduğu bilinmektedir. Okuduğunu anlama, yazılı bir metnin ayrıntılarını kavrayarak anlam çıkarmayı gerektiren bir süreçtir. Okuduğunu anlayan öğrencilerin eleştirel düşünen, metni anlayarak yazarın metinde verdiği mesajı tam olarak kavrayabilen ve kendi fikirleri ile değerlendirebilen bireyler olması beklenmektedir. Bu açıdan okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. İlkokul kademesinde kazanılan okuduğunu anlama becerisinin öğrencilerin ileriki akademik başarısını etkilediği düşünülmektedir. Okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde geleneksel yöntemler yerini çeşitli stratejilere bırakmıştır. Oğrencilerin okuduğunu anlamasını kolaylaştıracak ve metindeki anlamı tam olarak kavrayabilmelerini sağlayan birtakım stratejiler vardır. Araştırmacılar bu stratejileri okuma öncesi, okuma sırası, okuma sonrası ve okuma sürecinin bütünün de kullanılan stratejiler olarak sınıflandırmışlardır. Bu araştırmada okuma sürecinin tamamında kullanılabilecek okuduğunu anlama stratejilerinden SQ4R stratejisi ele alınmıştır. Araştırma derleme türü bir araştırma olup, elde edilen sonuçların alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Okuduğunu Anlama Becerisi, SQ4R Stratejisi, Öğrenci

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri