Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel girdisi olan enerjiye duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artış göstermektedir. Ülkelerin enerji politikaları belirlenirken temel amaç enerjinin; kesintisiz, en az maliyetle, çevreye vereceği zararın minimum olacağı yöntemlerle ve güvenilir bir biçimde temin edilmesidir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın en önemli kuralı, enerji arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Avrupa Birliği, enerji rezervi açısından yetersiz kaynaklara sahip olmasına rağmen dünyanın en çok enerji tüketen bölgelerinden biridir. Türkiye başta jeopolitik konumu daha sonra da olası AB üyeliği halinde birliğin Asya’daki enerji kaynaklarına sınırını teşkil edeceğinden, AB enerji politikaları açısından kritik bir öneme sahiptir. Çalışmanın amacı enerji arz güvenliği bağlamında Türkiye’nin AB ile kıyaslanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ampirik analizde, enerji arz güvenliği seviyesini belirlemek için enerji arz güvenliği endeksi hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, enerji arz güvenliği endeksi sıralamasında 27 ülke içerisinde Türkiye’nin 21.sırada olduğu sonucuna ulaşılmıştır. AB ile entegrasyon için Türkiye’nin enerji arz güvenliği skorunu artırması gerekmektedir.Keywords
Enerji arz güvenliği, Enerji politikaları, Türkiye ve AB ilişkileri.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri