Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Haydar PEKDOĞAN
Geleneksel ve Modern Güvenlik Tanımlarına Politikanın Etkisi Üzerine Bir Araştırma , ss. 1270-1275
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Haydar PEKDOĞAN
Yeni Kamu Yönetiminde Sınır Güvenliği Ve Sivilleşme Süreci Arasındaki İlişkiye Yönelik Kavramsal Bir İnceleme , ss. 53-62
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Haydar PEKDOĞAN
Kamusal Hizmetlerde Kuşak Farklılıklarının Örgütsel Bağlılık Bağlamında İncelenmesi: X Ve Y Kuşağı Güvenlik Çalışanları Üzerine Bir Uygulama , ss. 296-303
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Haydar PEKDOĞAN
Applicability Of The New Approach Of Public Administration In The Countries Of The Middle East: PESTEL Approach , ss. 570-575
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Haydar PEKDOĞAN
Merkezi yönetim ve yerinden yönetim kavramlarının yeni kamu yönetimi anlamında değerlendirilmesi: Kavramsal bir çalışma , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri