Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sıkça Sorulan Sorular


1. Derginiz Uluslararası Nitelikte Bir Dergi Midir?

EVET, ULUSLARARASI BİR DERGİDİR. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (SMARTJOURNAL) dergisi uluslararası dergi niteliğinde olup, ulusal ve uluslararası 20 farklı indeksi tarafından taranmaktadır.

2. Derginiz Hangi Aralıklarda Yayınlanmaktadır?

AYLIK (Yayına Hazır Olan Makaleler Bekletilmeden Yayınlanmaktadır)

3. Derginiz Hakemli Bir Dergi Midir?

EVET, HAKAMELİ BİR DERGİDİR. SMARTJOURNAL dergi sistemine yüklenen çalışmalar, ilk önce alan editörleri tarafından incelenmekte ve uygun bulunan çalışmalar, hakeme yönlendirilmektedir. Hakem sürecinde çift kör hakemlik sistemi ile çalışılmakta olup, yazar bilgileri hiçbir şekilde hakemler tarafından görülememektedir.

4. Derginiz Doçentlik Kriterleri Kapsamında Mıdır?

EVET, DOÇENTLİK KRİTERİ KAPSAMINDADIR. SMARTJOURNAL dergisi, sosyal bilimler alanında sosyal ve beşeri bilimler doçentlik kriterlerine göre uluslararası dergi statüsünde 5 Puanlı dergiler arasında yer almaktadır. 

5. Derginiz Akademik Teşvik Kriterleri Kapsamında Mıdır?

EVET, SMARTJOURNAL dergisi, AKADEMİK TEŞVİK KRİTERİNE UYGUN statüde bir dergidir.

6. Derginizde Yayımlanan Makaleler İçin DOI Numarası Verilmekte Midir?

EVET, her makale için yayın aşamasında makalelere DOI numarası atanmaktadır. 

7. Aynı Yazar (Yazarlar), Birden Fazla Çalışmasını Aynı Sayıda Yayımlatabilmekte Midir?

Yayın kurulu ve editörler kurulunun özel onayı ile bu durum mümkündür lakin etik açısından çok uygun bulunmadığından dolayı, özel durumlar ve inisiyatif gerektiren durumlar harcinde genellikle tercih edilmemektedir.

8. Derginiz Hangi Dillere Yayın Kabul Etmektedir?

SMARTJOURNAL dergisinde Türkçe ve İngilizce öncelikli olmak üzere diğer dillerde hazırlanan çalışmalar kabul edilmektedir. 

9. Hakem Değerlendirme Süreci Ne Kadar Zamanda Tamamlanmaktadır?

Hakemlere yönlendirilmiş olan çalışmalar için hakemlerden 30 gün içerisinde değerlendirme yapması rica edilmektedir. Herhangi bir gecikme durumunda ise başka bir hakeme yönlendirme yapılarak sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasına gayret gösterilmektedir. Bu süreç içerisinde hakemlerden herhangi bir dönüş sağlanamaması durumunda ise alan hakemi ve editörler kurulu tarafından çalışma değerlendirilerek sonuca ulaşılmaktadır.

10. Hakem Süreci Hakkında Yazarlara Bilgi Verilmekte Midir?

Hakem süreci dergi web sistemi üzerinden yapıldığından dolayı, yazarların ONLINE MAKALE GÖNDERME menüsünden giriş yaparak yayın durumunu takip etme imkanı söz konusudur. Ayrıca sistem tarafından, kayıt olunan mail adresine de otomatik bilgi maili gönderilmektedir.

11. Yazarlara Kendisine Ait Çalışmanın Hangi Hakemler Tarafından Değerlendirildiğine Dair Bilgi Verilmekte Midir?

Hiçbir çalışmanın hakem değerlendirilmesine ait bilgi yazar tarafından istense dahi verilmemektedir.

12. Derginizde Yayımlanan Makaleleri Basılı Olarak Almak Mümkün Müdür?

SMARTJOURNAL Dergisi online bir dergidir. Bu nedenle makalelere dergi sayfası menüsünde yer alan arşiv kısmından ve son sayı kısmından ulaşabilirsiniz. İlgili sayı ve cilt içinde KAPAK, İÇİNDEKİLER, JENERİK ile MAKALE sayfalarını ayrı ayrı bilgisayarınıza kaydetmeniz mümkündür.

13. Makale Yayınlama Ücreti Var mıdır?

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda “Makale başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergilerin” Doçentlik Başvurularında değerlendirmeye alınabileceği kararı çıkmıştır. Bu nedenle ön değerlendirmeden geçen makalelerin hakem süreci başlatılması için 300 TL ücret yatırılması gerekmektedir. Hakem süreci olumlu şekilde tamamlanmış olan makalelerin yayınlanması için ilave bir yayın ücreti talep edilmeyecektir.

 

Dergi Web Adresi: http://www.smartofjournal.com/Anasayfa.aspx

Dergi Mail Adresi: editorsmartjournal@gmail.com

Editör: Prof. Dr. Anatoliy LOGİNOV & Assoc. Prof. Dr. Ekaterina YAGAFOVA

Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine

İletişim : +90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (Whatsapp)


Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri